OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 21.04.2014 15:49:47 

Klub chovateľov holandských a hototských králi

Regenerácia holandských
Odpoveď na dotaz o modrej činčile od šľachtiteľa:
Milý Jozef!
      Na Vašu otázku o farbe modrej činčilovej odpovie prakticky navrhovaný štandard, ktorý bol vypracovaný v rámci žiadosti o výskumný chov tohto nového farebného rázu králika holandskou kresbou. Čo sa týka charakteru zafarbenia, je prakticky identická s farbou králika činčily veľkej modrej – nový farebný ráz, ktorý bol uznaný v Českej republike dňa 24.11.2006, je ho sporadicky vidieť na Českých národných výstavách a CVMK. Predpokladám, že bude prezentovaný aj na EU výstave v Nitre v nov. 2009. Holandský modro činčilový existuje zatiaľ iba ako vyštepené jednotlivci, cielavedomé šľachtenie je zatiaľ u F1 generácií východiskových nepríbuzných línií. Veľmi jednoducho povediac čierne končeky krycieho chlpu králika doposiaľ poznanej činčilovej farby (Čv, Čm, resp. ďaľšie plemená s činčilovou farbou), sú nahradené farbou modrou. Podrobne viď návrh 5. a 6. pozície. Na priloženej fotke je 1.0 králika Homči – ziatiaľ menej výraznym modrým vločkovaním krycej farby. V prípade hlbšieho záujmu o problematiku a vôbec o holandských králikoch odporúčam účasť na výstavach organizovaných klubom, najlbližšie 25. – 27.09.2009 v Bošáci.
S chovatelským pozdravom           Gabriel Rácz
 
  Pozícia 5. – farba krycieho chlpu a tieňovanie modrej činčili genotyp:    achiachi  BB CC dd GG  ss 
Krycia farba je svetlo namodralo sivá s tmavomodrými končekmi pesíkov, ktoré sú na chrbte vločkovito zoskupené, čo tvorí tzv. tieňovanie alebo húsenkovanie. Pod krycím chlpom je asi 3 mm široký tmavo modrý prúžok, ktorý presvitá ku krycej farbe. Krycia farba kresby je rovnomerne rozložená. Na bokoch má krycia farba zasahovať čo najhlbšie. Uši sú modro lemované, zátylkový klín je malý, svetlo sivomodrý. Chvost ja na povrchu sivomodrý, premiešaný sivobielymi chlpmi. Všetky divoké znaky sú biele až sivobiele. Oči sú sivomodré, nahnedlý nádych je prednosťou. Pazúriky sú biele.
Pozícia 6. - farba podsady a medzifarba
Podsada je vrátane brucha sivomodrá a zaujíma asi 2/3 dľžky chlpu. Medzi podsadou a krycou farbou ja asi 5 mm široký, ostro ohraničený sivobiely až biely prúžok, ktorému hovoríme medzifarba.   
 
  Pozícia 5. – farba krycieho chlpu a tieňovanie činčili veľkej genotyp:  achiachi  BB CC DD GG ss 
Krycia farba je sivá s modrastým nádychm prestúpenými čiernymi končekami pesíkov. Čierne pesíky sú hlavne na chrbáte vločkovite zoskupené, čo nazývame tieňovanie alebo tiež húsenkovanie. Pod krycím chlpom je asi 3 mm široký čierny krúžok, ktorý presvitá ku krycej farbe. Krycia farba má byť po celom tele rovnomerne rozložená, vrátane hrude a končatín.Na bokoch má krycia farba zasahovať čo najnižšie. Ušnice sú čierno lemované, zátalkový klin je malý, sivobielo zafarbený. Všetky divé znaky sú špinavo biele až sivasté. Chvost je na povrchu čierny, premiešaný sivobielymi chĺpkami. Oči sú tmavohnedé, pazúriky tmavo rohovité až čiernohnedé.
Pozícia 6. - farba podsady a medzifarba
Podsada je na celom tele tmavomodrá a zaberá asi dve tretiny dĺžky chlpu. Nad podsadou je 5 až 7 mm široký sivobiely prúžok-medzifarba. Medzifarba je ostro ohraničená od podsdy i od čierneho krúžku pod kracým chlpom.
 
Uznané farebné rázy a ich genotyp.
Genotyp
Farebný ráz
 AA BB CC DD gg ss
 čierny (Hoč)
 AA BB CC dd gg ss
 modrý (Hom)
 AA BB CC DD GG ss
 divoko sfarbený (Hodiv)
 AA bb CC DD gg ss
 madagaskarový - durynský (Homad)
 AA bb CC DD GG ss
 žltý (Hož)
 AA BB cc DD gg ss
 havanovitý (Hohav)
 AA bibi CC DD gg ss
 japonský (Hoj)
 AA BB cc dd gg ss
 marburský (Homa)
 achiachi BB CC DD GG ss
 činčilový (Hoči)
 AA BeB CC DD GG ss
 železitý (Hožel)
 AA bb CC dd gg ss
 korytnačí - isabela (Hoželv)
 AA BB CC dd GG ss
 perlový (Hope)
 AA BB cc dd GG ss
 rys (Horys)
 AA BB cc DD GG ss
 divoko havanovitý
 
 
 Máme v registrácii 1 výskumný chov na Ho modrá činčila  /achiachi BB CC dd GG ss/     -             šľachtiteľ MUDR. Gabriel Rácz,
                                                                                                                                                                           garant za ÚOK králikov Julian Sika.
  Regenerácia holanďanov činčilového farebného rázu za pomoci činčily malej.
 
  Použitie malej činčily (Čm) nám v začiatkoch pravdepodobne skomplikuje dosiahnutie štandardnej holandskej kresby. Najvhodnejším holandským králikom je holandský divo sfarbený a samozrejme kvalitný jedinec Čm, či už vyberieme samca alebo samicu..
 
P: činčila malá x Ho divoký
 
činčila malá
Ho divoký 
achi  achi BB CC DD GG SS
AA BB CC DD GG ss 
xxxxxxxxxxxxxx
Generácia F1 :
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
A achi BB CC DD GG Ss
dihybrid
divoko sfarbený;
dominantné alely »A nad achi «  a  »S nad s«
 
U niektorých jedincov, ktorý by mali byť celosfarbené napr. ako viedenský divoký sa môžu vyskytnúť skupinky bielych chlpov na miestach, ktoré sú o holanďanov biele, (napr.: lysinka na čele, náznak bielej hrudnej končatiny a.i.) biely pazúr; spôsobuje to u holandskej kresby alela  »ss« .
 
Generácia F2
  na dosiahnutie generácie F2 použijeme znova »klasickú metódu
 
F1 : A achi BB CC DD GG Ss x   F1 : A achi BB CC DD GG Ss
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CC DD GG SS
homozy-got
Ho divoky (resp. ako napr. viedenský divoký,
až na hmotnosť)
AA BB CC DD GG Ss
mono-hybrid
Ho divoky (resp. ako napr. viedenský divoký, až na
hmotnosť ale môžu sa u nich objavovať skupinky bielych chlpov, biely pazúr apod.)
AA BB CC DD GG ss
homo-zygot
ako Ho divoký
A achi BB CC DD GG SS
mono-hybrid
ako Ho divoky (resp. ako napr. viedenský divoký,
až na hmotnosť)
A achi BB CC DD GG Ss
dihy-brid
ako celofarebný divoký (Vdiv)
A achi BB CC DD GG ss
mono-hybrid
ako Ho divoký
achi achi BB CC DD GG SS
homo-zygot
ako činčila malá
achi achi BB CC Dd GG Ss
mono-hybrid
ako činčila malá, ale môžu sa u nich objavovať skupinky bielych chlpov, biely pazúr apod.)
achi achi BB CC DD GG ss
homo-zygot
hľadaný holandský činčilový
 
  I tu menšia pravdepodobnosť vyskytnutia sa hľadaného holandského činčilového hneď v prvom vrhu generácie F2 ( podľa výpočtu je to 1/16 t.j. 6,25 % jedincov v generácii F2) . Pre rýchle získanie holandského činčilového rázu je potrebné pracovať z čo najviac východiskovými rodičovskými pármi.
Poznámka: nesvedomité rozširovanie obzvlášť pekných králikov vonkajším sfarbením (fenotypovo), avšak hybridné - genotypove genetický kríženci, nedotiahnutý do samého konca regenerácie sú praktický veľmi ľahké. Ako si však poradí chovateľ v ďalšom chove, ktorý si ich zakúpi v rodokmeni vypísané, ako čistokrvné? Pre pravdivosť a objektivitu je preto pre chovateľov zo záujmom hrať sa s genetikou k dispozícii tzv. regeneračný chov, ktorý patrí do rúk svedomitým a skúseným chovateľom.
 
Regenerácia - Holandský japonský - Hoj.
 
Tu je najvhodnejšia možnosť krížiť Hoj s králikmi Hoč alebo Homad (durínske).
 
P: Hoč x Hoj
 
Ho čierny
Ho japonský
AA BB CC DD gg ss
AA bj bj CC DD gg ss
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA B bj CC DD gg ss
monohybrid, zafarbenie ako holandský čierny
 
 Pokiaľ by sa v tejto generácii F1 objavili aj divoko zafarbené králiky, bolo by to dôkazom, že Hoj z generácie P mal genotyp AA bj bj CC DD GG ss alebo  AA bj bj CC DD Gg ss, čo sa u japonských králikov stáva veľmi často a je to aj u holandských japonských. Táto divokosť sa prejavuje bielymi alebo takmer bielymi škvrnami na miestach divokých znakov (očné krúžky, spodok chvosta alebo spodku brucha). Túto skutočnosť či chceme alebo nie musíme čiastočne tolerovať, lebo ináč nie veľké stavy japonských králikov by sme museli likvidovať. Týka sa aj u králikov holandských alebo rexov. Dôsledným výberom králikov v nižššie uvedených postupoch a troche trpezlivosti dosiahnuť japoncov s alelickým párom gg.
 
Ďalej môžeme postupovať dvoma spôsobmi.
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA B bj CC DD gg ss   x   F1 0,1: AA B bj CC DD gg ss
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA BB CC DD gg ss
homozygot
Hoč
AA B bj DD gg ss
monohybrid
ako Hoč
AA bj bj CCDD gg ss
homozygot
Hoj
Z tohto vrhu všetky králiky čierne už nezaradovať do ďalších chovov (su to tzv. pekáčové králiky - patria do kuchyne) lebo napr. pri ďalších kríženiach s čiernymi sa nám v budúcnosti budú ojedinele vyhadzovať aj japonské.
 
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade japoncom. Potomstvo je buď čierne alebo japonské čistokrvné (homozygoty), ktoré vylepšujeme. I v tomto prípade všetky čierne vyraďujeme.
  Tento postup nám poskytne viac japonských mláďat vo vrhu teoretický polovicu oproti postupu 1, kde  teoretický japoncov je vo vrhu len štvrtina.

  Regenerácias králikmi holandskými madagaskarovými (durínskymi) prebieha podobne.
 
Ho madagaskarový (durínsky)
Ho japonský
AA bb CC DD gg ss
AA bj bj CC DD gg ss
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA b bj CC DD gg ss
monohybrid, zafarbenie ako holandský japonský, avšak je
potrebné ich rozlišovať od čistokrvných japoncov  bj bj
 
Ďalej môžeme postupovať dvoma spôsobmi.
 
1/ Párime súrodencov generácie F1
Generácia F2
 
párime F1 1,0: AA b bj CC DD gg ss   x   F1 0,1: AA b bj CC DD gg ss
 
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA bb CC DD gg ss
homozygot
Ho madagaskarový (durínsky)
AA b bj DD gg ss
monohybrid
ako Hoj
AA bj bj CCDD gg ss
homozygot
Hoj
 
Pokiaľ sú madagaskarový - durínsky jedinci dobre vykreslený, môžu sa bez obavy použiť do chovu králikov holandských madagaskarových lebo sú určite homozygotné - čistokrvné.
 U japoncov sú však mľádatá homozygoti bj bj a monohybridy b bj  vonkajším vzhľadom nerozlíšiteľný; ak sme zvedavý alebo si chceme byť istý, pre zistenie čistokrvnosti je potrebné previesť skúšku:
a/ japonský s kreslené králiky z generácie F1 (b bj - bj bj ) s párime s králikom holandským madagaskarovým. Ak budú vo vrhu len len holandské japonské, tak testujúci králik s japonskou kresbou z generácie F1 bol čistokrvný japonec (bj bj) a predstavuje hľadaného králika z regenerácie.
b/ pokiaľ však vo vrhu budú králiky aj holandské madagaskarové a holandské japonce alebo len holandské madagaskarové; jedinec z generácie F1 bol kríženec o genotype b b(takýto jedinec ide znova na pekáč).
c/ ak by sa však v tejto generácii F2 objavila mláďatá divoko žltého zafarbenia, bolo by to dôkazom, že jeden z rodičovskej generácie P holandský japonský niesol v genotybe divoké zafarbenie o genotype GG alebo Gg.
2/ Alebo spätným krížením jedincov F1 jedným z rodičov; v tomto prípade japoncom.
 
králik z generácie F1 
Ho japonský
AA b bj CC DD gg ss
AA bj bj CC DD gg ss
xxx
Vyskytnú sa nám tieto »genotypy« :
fenotyp - vonkajšie zafarbenie
AA b bj DD gg ss
monohybrid
ako Hoj
AA bj bj CCDD gg ss
homozygot
Hoj
K otestovaniu čistokrvnosti použijeme predchádzajúci postup.
  Za zmienku stojí i publikovanie ing. J. Fingerlanda o čistokrvnosti japonských králikov králikom český luštič, v iných štátoch nazývaný separátor. ( KG,str.44)
  Máme zistiť čistokrvnosť - homozygotnosť klasického japonského králika na zistenie alel »GG«, »gg«, za pomoci už českého luštiča, ktorý má genotyp »AA bb cc dd gg«.
.»«.
český luštič
Ho japonský
AA bb cc dd gg
AA bj bj CC DD gg
 
 
Generácia F1 :
genotyp:
fenotyp - vonkajšie zafarbenie králika :
AA bj b Cc Dd gg
požadovaný genotyp japonského králika
AA bj b Cc Dd Gg
testovaný králik mal v genotype »GG«, teda králik je sfarbený, ako japonec ale s divokými znakmi.
 
xx