OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 21.04.2014 15:49:47 

Klub chovateľov holandských a hototských králi

Hototský králik
Hototský biely - Hb.
 
/ Julián Sika, posudzovateľ králikov /
 
    História plemena:
  Tento zaujimavý králik vyzerá vďaka svojim čiernym "okuliarom" ako nejaky študent. Poprípade Egypťan. Nech už v nom vidime kohokoľvek, k dosiahnutiu tohoto sfarbenia viedla dlhá cesta. Táto cesta sa začala v roku 1902 vo francúzkej dedinke Hotot-en-Auge vo francúzskej Normandii. Francúzkej chovateľke Eugenií Bernhardovej trvalo dlhých 10 rokov aby dosiahla požadovanú strakatosť. Je to kombinácia anglickej strakatosti s holandskou.
    V úmysle vyšľachtiť bieleho králika s hnedým okom, párila preto čo najslabšie kreslené francúzske strakáče, čo boli a sú dodnes praktický rovnaké ako nemecký obrovitý strakáč. V tej dobe nemohla mať chovateľka pochopiteľne vedomosti o genetike strakáčov, a tak zrejme používala pri krížení slabo kreslené strakáče, ale i homozygotných mlynárov, ktorý sa chovateľke svojou slabou a neúplnou kresbou asi zvlášť páčili; to však len dotiaľ, čo sa už objavovali jedinci takmer biely, len viac či menej úzkym očným krúžkom a malými škvrnkami na hlave, ale i na tele. Vitalita šľachtených králikov však klesala, takže pôvodný záujem chovateľov o nové vznikajúce plemeno prestával. V roku 1927 sa šľachtení králik dostal do Švajčiarska a odtiaľ do Nemecka. Jeho genotyp sa zhodoval s genotypom klasických strakáčov teda s alelami Kk alebo výnimočne s KK. Šťastím pre králikárov v celej európe, že sa tieto králiky dostali do rúk známeho vynikajúceho nemeckého chovateľa a posudzovateľa, autora množstva odborných králikárskych publikácií F. Joppicha. Pe zlepšenie vitality, hmotnosti i tvaru tela spojil Joppich dovezené hototské s viedenským bielym a výsledok bol po krátkom čase nečakane veľmi dobrý. Úspech spočíval v tom, že k ďalšiemu chovu vyberal len jedince heterozygotné teda so strakáčkarskymi alelami Kk, ku ktorým sa pridali vďaka vplyvu viedenských bielych ešte alelly rady s1s2s3....aťď.
Výsledný genotyp Hb je teda AA BB CC DD gg Kk ss . Alely »ss« ma v genotype skryté viedenský biely, ktorého cestou sa dostali k Hb. Vidíme, že v prípade Hb sa jedná o monohybrida (alely Kk), podobne ako u klasických strakáčoch. Preto sa vo vrhoch Hb vyskytnú i jedinci so škvrnami na ušniciach, na hlave a niekedy aj na miestach, kde býva kresba klasických strakáčov. Z toho dôvodu sú medzi prípustnými chybami uvedené v štandarde i škvrny na tele, hlave a ušniciach menšie než 5 mm v priemere. Samozrejme, že vo vrhoch Hb sa objavujú i mláďatá homozygotné o genotype AA BB CC DD KK gg ss, ktoré sú kresbovo väčšinou v poriadku, ale majú spravidla zníženú vitalitu (pôsobením letálneho faktoru).
    Črtá sa otázka, kam sa po prikrížení viedenského bieleho stratili alely »xx «. Holandský štandard dokonca uvádza u Hb genotyp s pridaním alel  »xx«  teda AA BB CC DD Kk gg ss xx. Ing. Fingerland vo svojej publikácii nepovažuje tento genotyp vôbec za správny, lebo homozygotná zostava alel »xx« má za následok odbúravanie všetkej pigmentácie až na dúhovku oka, čo by znamenalo, že by sa u jedinca takéhoto genotypu nemohol objaviť žiadny pigmentovaný oční krúžok a naviac by muselo ísť o králika bieleho so svetlo modrým okom, teda rovnakého fenotypu, ako viedenský biely.
    U Hb králika sa teda jedná o zaujímavú interakciu alel »Kk« a »ss«, pričom alely z lokusu „X“ sú prítomné buď v zostave homozygotnek „XX“ alebo „Xx“. Fenotypove sa však u Hb neprejavujú a tak ich spravidla do genotypu nezapisujeme.
    Toto platí aj pre zdrobnelé hototské biele. U zdrobnelých sa však častejšie pristupuje k príbuzenskej plemenitbe, a tak sa v potomstve objavujú i králiky viac či menej vydarenou holandskou kresbou. 
Hototský králik sa chová vo forme stredných plemien v ideálnej hmotnosti 4,00 až 5,00 kg, zdrobnelej forme o ideálnej hmotnosti 0,90 až 1,25 kg. Vyžaduje hlavne pravidelnú strastlivosť o srsť, ako každý čisto biely králik.
Plemeno bolo prvý krýt predstavené verejnosti v roku 1912 na parížskej výstave Exposition Internationale d'Aviculture pod 
názvom "Geant Blanc de Hotots". Súčastný názov dostal po druhej svetovej vojne. Králik sa stal veľmi populárny vo Švajčiarsku, hlavne v okolí Bernu.  
 
Králikárska genetika; ing Fingerland Jaroslav 
Vzorník plemien králikov r. 2009 :  
Hb - str. 155 por.č. plemena 19
ZHb - str. 355 por.č. plemena 60 - ako zdrobnený farebný

Štandard plemena 
                                                                  
Hototský biely.

Genotypy:
AA BB CC DD gg Kk ss        

Mesačné prírastky hmotnosti:
mesiac    1.     2.       3.       4.     5.     6.     7.     8.
kg         0,5    0,9    1,5    2,4    2,7    3,2    3,6    4,0

Pozícia 1. - Hmotnosť

3,50 - 3,74 kg     3,75 - 3,99 kg     4,00 - 5,00 kg     5,01 - 5,25
  8 bodov             9 bodov               10 bodov            9 bodov

Pozícia 2. - Tvar
pozri. všeobecná časť vzorníka.

Pozícia 3. - Typ
Ako vo všeobecnej časti.Telo: Mierne pretiahnuté, harmonicky vyvážené. Postoj: polovysoký. Hlava: krátka, široká čelnej a nosovej partie, u samice jemnejšia. Ušnice: Dobre zmäsilé, lyžičkovite otvorené, dĺžka je 12 až 12,5 cm.

Pozícia 4. - Srsť
Srsť: veľmi hustá v podsade, pesíky rovnomerne rozložené elastické. Dĺžka krycieho chlpu je asi 3 - 3,5 cm.

Pozícia 5. - Kresba
Jediným kresbovým znakom je čierny, asi 3-5 mm široký očný krúžok, ktorý rovnomerne lemuje oči. Očné viečka sa javia ako úzky krúžok mäsovej (ružovej) farby.
Pozícia 6. - Farba bieleho základu, podsady a očí
Farba bieleho základu je na celom tele ako v krycom chlpe tak aj v podsade čisto biela, rovnomerná s dobrým leskom. Farba oči je tmavohnedá
. Pazúriky sú biele.
Pozícia 7. - Starostlivosť a zdravie
pozri.  všeobecná časť vzorníka

Prípustné chyby

Pozícia 1. - Stupnica hmotnosti
Pozícia 2. - Všeobecná časť vzorníka
Pozícia 3. - Telo a hlava:
Ako vo všeobecnej časti; menšie odchýlky od stanoveného typu.  Ušnice: Menšie odchýlky od stanovenej dĺžky, široko postavené.

Pozícia 4. - Srsť:
Riedšia srsť. Menšie odchýlky od predpísanej dĺžky srsti v krycom chlpe. Pesíky: nevýrazné.

Pozícia 5. - Očné krúžok: trochu heterogénne, širšie alebo užšie, širší prúžok masové farby viečok.

Pozícia 6. - Farba základu:
Žltkastý alebo našedlý nádych, mierne znečistenia v kricom chlpe a podsade, ojedinelé tmavé chĺpky alebo malé škvrnky na hlave a ušniciach.

Pozícia 7. - Starostlivosť a zdravie
pozri. všeobecná časť

Neprípustné chyby

Pozícia 1. - Hmotnosť nižšia než 3,50 kg a vyššia než 5,00 kg (neklasifikovaný)

Pozícia 2. - Všeobecná časť vzorníka

Pozícia 3. -
Všeobecná časť vzorníka. Telo: vyslovene pretiahnuté, úzke (výluka). Hlava: úzka a dlhá (výluka).  Ušnice: dlhšie ako 14 cm (výluka).

Pozícia 4. - Srsť:
takmer bez podsady a veľké odchýlky od stanovenej dĺžky (v oboch prípadoch výluka), príliš mäkká, takmer bez pesíkov (výluka).

Pozícia 5.
Očné krúžky: širšie ako 8 mm,  užšie ako 3 mm (výluka), prerušený oč.rúžok (výluka), biele škvrnky v očnom krúžku (výluka), chýbajúci očný krúžok (výluka), Okraje očných viečok úplme biele (biele)
Pozícia 6.
Tmavé škvrny kdekoľvek na tele (výluka), tmavé škvrny na hlave a ušniciach väčšie v priemere ako 5 mm (výluka). Iná farba očí(výluka), pegmentovaný pazúrik (výluka).Silné znečistenia srsti (neklasifikovaný).

Pozícia 7. - Starostlivosť a zdravie
pozri. všeobecná časť