OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 21.04.2014 15:49:47 

Klub chovateľov holandských a hototských králi

Aktuality v klube
Bošáca 2010.  2. - 3. októbra 2010   poriada ZO SZCH Bošáca (pkr. Nové Mesto nad Váhom)  Oblastnú výstavu králikov, hydiny a holubov v areáli Sokolovne. Vystavovať bude aj družobná organizácia chovateľov Hluk (Morava). Pri tejto výstave sa uskutoční aj Špeciálka klubu holandských a hototských králikov.   Dovoz zvierat 30. 9. 2010 /štvrtok/ do 19,00 hod. Posudzovanie sa uskutoční dňa 1. 10. 2010  /piatok/.  Kontakt: Tatiána Helíková
91307 Bošáca 87
tel: 0903 607 340 e-mail:   helikova.tana.@post.sk Uznesenie č.13/1/2009
- ÚOK schválila výskumné chovy králikov nasledovným chovateľom:
  • MUDr.Gabrielovi Ráczovi, Októbrova 31, 929 01 Dunajská Streda na plemeno Holandský modro činčilový.
  • Ako východiskové farebné rázy prichádzajú do úvahy Hoči, Hope, Hom, Hodiv, Hožel.
  • Garantom chovu bude člen ÚOK králikov  p.Julian Sika.
Plemenné chovy:
Holandský čierny -  P-chov končí 31.12.2010
Kramár Štefan, Hviezdoslavova 73/B, 95301 Zlaté Moravce
 
Hodnotitelia a posudzovatelia králikov z členov Klubu holandských a hototských králikov.
Sika Julián                     hodnotiteľ-posudzovateľ         od roku 1986
MUDr. Rácz Gabriel      posudzovateľ                          od roku 2009
Aszódi Jozef                   posudzovateľ                           od roku 2009
ing. Dubec Jaroslav       posudzovateľ                           od roku 2009